ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΟΠΥΥ

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε!

Διαδικασία χορήγησης των υλικών – Τα προϊόντα που δικαιούστε – Αίτηση απόδοσης δαπάνης

Η διαδικασία για τη χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής:

  1. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση από γιατρό ειδικότητας συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.
  2. Σφραγίδα,υπογραφή και ημερομηνία ελεγκτή του ασφαλιστικού φορέα σας. Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αναφορικά.
  3. Συνοδευτικά έγγραφα όπου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ  (αποφαση ΚΕΠΑ, απόφαση ΑΥΣ, ιατρικές βεβαιώσεις).
  4. Κατάθεση του φακέλου όλων των δικαιολογητικών στο ταμείο από τον πάροχο.

Επιλέξτε παρακάτω το προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεστε και ενημερωθείτε σχετικά:

Αμαξίδιο απλού τύπου

Με μεγάλες ή μικρές ρόδες με κινητά ή σταθερά πλαϊνά με δυνατότητα ρύθμισης των υποποδίων. Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης.

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος, Ορθοπεδικός ⇐

Κωδικός: 00050

Περιγραφή: Αναπηρικό αμαξίδιο απλό

Μηνιαία ποσότητα: Ένα (1)

Κωδικός διάγνωσης: Ζ74. (Μειωμένη κινητικότητα)

Αντικαθίσταται μετά από 4-5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.

Η συμμετοχή του ασθενούς για αυτά τα είδη είναι 25%. Για μηδενική συμμετοχή απαιτείται χαρτί και έγκριση από ΚΕΠΑ.
Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει και σφραγίδα ελεγκτή ιατρού.

Προσοχή! Για να δεχτεί ο ΕΟΠΥΥ την γνωμάτευση και να αποζημιώσει το αμαξίδιο θα πρέπει, σύμφωνα με το 3112/21-10-2018 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ οπωσδήποτε ο συνταγογράφος ιατρός να αναγράψει στα σχόλια της γνωμάτευσης ότι ο/η ασθενής έχει μόνιμη αδυναμία βάδισης.

Ανώτατο αποδοτέο ποσό 161 € με συμμετοχή 25%

Τροχήλατος περιπατητήρας-rollator

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος, Ορθοπεδικός ⇐

Κωδικός: 00330

Περιγραφή: Περιπατητούρα τροχήλατη με φουσκωτούς τροχούς και φρένα.

Κατηγορία: Ορθοπεδικά

Συμμετοχή: 25%

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ:

• Επισκεφθείτε νευρολόγο, φυσίατρο ή ορθοπεδικό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ για ηλεκτρονική γνωμάτευση Παροχών
• Σφραγίστε την παραπάνω γνωμάτευση σε ελεγκτή ιατρό.

*Αντικατάσταση κάθε τρία (3) έτη.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑ:

Φάρμακα παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, Κληρονομική σπαστική παραπληγία, Σπαστική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης, Ημιπληγία, Παραπληγία και τετραπληγία, Νόσος του Huntington, Κληρονομική αταξία, Νωτιαία μυϊκή ατροφία και σχετικά σύνδρομα, Συστηματικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτοπαθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού, Πολλαπλή σκλήρυνση, Άλλες οξείες διάχυτες απομυελινωτικές παθήσεις, Άλλες απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, Κληρονομικές και ιδιοπαθείς νευροπάθειες, Φλεγμονώδεις πολυνευροπάθειες, Άλλες πολυνευροπάθειες, Πολυνευροπάθεια σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού, Άλλες διαταραχές του περιφερικού νευρικού συστήματος, Βαρεία μυασθένεια και άλλες νευρομυϊκές διαταραχές, Πρωτοπαθείς διαταραχές των μυών, Άλλες μυοπάθειες, Διαταραχές των μυών και της νευρομυικής σύναψης σε παθήσεις που ταξινομούνται αλλού

Ηλεκτροκίνητο κρεβάτι

Με ηλεκτρικό μοτέρ ανύψωσης και ανάκλησης πλάτης και ποδιών, ενσύρματο χειριστήριο ηλεκτρικών εντολών, δύο μετώπες, πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος), σομιέ, αναρτήρα για έλξη, τέσσερις ρόδες με ποδόφρενα, στρώμα αφρολέξ και κενό χώρο στο κάτω μέρος για γερανάκι ανύψωσης.

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος ⇐

Κωδικός: 00586

Περιγραφή: Νοσοκομειακό ηλεκτροκίνητο
κρεβάτι πλήρες

Κωδικός διάγνωσης: G82 (Παράδειγμα)*

Πάθηση: g04.1, g11.4, g80.0, g81, g82, g35, g36, g37, g70, g73

Η συμμετοχή του ασθενούς για αυτά τα είδη είναι 25% Για μηδενική συμμετοχή απαιτείται χαρτί και έγκριση από ΚΕΠΑ (Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας) Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει και σφραγίδα ελεγκτή.

Προσοχή! Για να δεχτεί ο ΕΟΠΥΥ την γνωμάτευση και να αποζημιώσει το κρεβάτι θα πρέπει, σύμφωνα με το 3112/21-10-2018 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ οπωσδήποτε ο συνταγογράφος ιατρός να αναγράψει στα σχόλια της γνωμάτευσης ότι ο/η ασθενής είναι σε μόνιμη κατάκλιση.

Χειροκίνητο κρεβάτι

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος

Κωδικός: 00493 Κλίνη

Κωδικός: 00494 Πλαϊνό στήριγμα

Κωδικός: 00495 Αναρτήρας

Κωδικός: 00496 Ρόδες Με Φρένα

Κωδικός: 00497 Στρώμα

Περιγραφή: Νοσοκομειακή κλίνη

Κωδικός διάγνωσης: G70 (Παράδειγμα)

Πάθηση: g04.1, g11.4, g80.0, g81, g82, g35, g36, g37, g70, g73

Η συμμετοχή του ασθενούς για αυτά τα είδη είναι 25% Για μηδενική συμμετοχή απαιτείται χαρτί και έγκριση από ΚΕΠΑ (Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας) Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει και σφραγίδα ελεγκτή.

Προσοχή! Για να δεχτεί ο ΕΟΠΥΥ την γνωμάτευση και να αποζημιώσει το κρεβάτι θα πρέπει, σύμφωνα με το 3112/21-10-2018 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ οπωσδήποτε ο συνταγογράφος ιατρός να αναγράψει στα σχόλια της γνωμάτευσης ότι ο/η ασθενής είναι σε μόνιμη κατάκλιση.

Αερόστρωμα

Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ κατάκλιση.

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος ⇐

Κωδικός: 00423

Περιγραφή: Αερόστρωμα κατακλίσεως

Μηνιαία ποσότητα: Ένα (1)

Κωδικός διάγνωσης: Ζ74.0 (Μειωμένη κινητικότητα)

Πάθηση: g04.1, g11.4, g80.0, g81, g82, g35, g36, g37,
g70, g73, z74.0

*Αντικατάσταση κάθε ένα (1) έτος.

Η συμμετοχή του ασθενούς για αυτά τα είδη είναι 25% Για μηδενική συμμετοχή απαιτείται χαρτί και έγκριση από ΚΕΠΑ (Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας) Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει και σφραγίδα ελεγκτή ιατρού.

Μηχανισμός αεροστρώματος - Αντλία

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος ⇐

Κωδικός: 00422

Περιγραφή: Μηχανισμός αεροστρώματος – αντλία

Μηνιαία ποσότητα: Ένα (1)

Κωδικός διάγνωσης: Ζ74.0 (Μειωμένη κινητικότητα)

*Αντικατάσταση κάθε τρία (3) έτη.

Η συμμετοχή του ασθενούς για αυτά τα είδη είναι 25% Για μηδενική συμμετοχή απαιτείται χαρτί και έγκριση από ΚΕΠΑ (Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας) Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει και σφραγίδα ελεγκτή ιατρού.

Ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης - Γερανός

Ιατρός: Νευρολόγος, Φυσίατρος ⇐

Κωδικός: 00522

Περιγραφή: Ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης

Παράδειγμα: Παραπληγία ή τετραπληγία g82

Πάθηση: g04.1, g11.4, g80.0, g81, g82

Η συμμετοχή του ασθενούς για αυτά τα είδη είναι 25% Για μηδενική συμμετοχή απαιτείται χαρτί και έγκριση από ΚΕΠΑ (Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας) Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει και σφραγίδα ελεγκτή ιατρού.

Κατεβάστε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο Μανίκας – Εποπυυ

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε στο 2310 411611