Κατάλογος Ιατρικών που συνταγογραφούνται μέσω ΕΟΠΥΥ

Επιλέξτε κατηγορία στην αριστερή λίστα κατηγοριών

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

Ακολουθούν οι κωδικοί ΕΟΠΥΥ και οι αντίστοιχες περιγραφές τους

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΥΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Μ53.2, Μ40, Μ42, Μ43, Μ43.1, Μ47, Μ48.3, Μ48.4, Μ48.5, Μ49.5, Μ80, S22.0, S22.1, S32.0, S32.7, S33.1, S33.5, Q05, Q76.2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ, ΡΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: S10, S12, S13, S14, S16, S19, M43, M46, M47, M48, M50, M53, M54.2, G54.2, Q05, Q76

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΧ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: S32, S33, M46, M47, M48, M49, M54

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: S42, T02.2, T92.1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Q66, M21, M24, M25.6, M19, S82, S92, S93

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63

SKU: 1557/K right

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63

SKU: 03-2-063-R

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Q66, M21, M24, M25.6, M19

SKU: 06-2-054-right
SKU: 06-2-009

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΡ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Q66, M21, M24, M25.6, M19

SKU: 06-2-153-right

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΡΕ, ΝΡ, ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: G80.0, G81, G83, M24.5, M24.6, M25.6, G56, M25.2, M25.3, M05, M06, M08, M09, M20.0, S63

SKU: K/1557 FOAM right

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΧ, ΠΑΘ, ΓΙ, ΓΑΣΤ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: K40, K41, K42, K43, K45, K46

SKU: MB/6607-beige
SKU: MB/6607-black

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΧ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: S22.1, S23.2, S32.7, S33.3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ, ΝΧ, ΦΙ, ΡΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: S12, S13, S14, M43, M53.2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Q68.8, S42, S43, S46, M75

SKU: 5206210359005

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ,ΡΕ,ΝΡ,ΦΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: G80.0,G81,G83,M05,M06,M09,M12.5,M24,M25.6,M15,M19

SKU: 03-2-056-right
SKU: 03-2-070-r

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: M16, S72, S73, Z96.6, T93.1

SKU: 06-2-088-right

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΟΡΘ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: S72, S82, S83

SKU: MB.50
0